Kære dommere til Innovation Days

Her er den essetielle information til jer, så tag lige et par minutters tid til at læse det…

Jeres dommerjob foregår på Aarhus universitet (Adresse: Birk Centerpark 15), hvor der vil stå én og tage imod jer ved hovedindgangen. I skal bedømme de unge mellem 14:00 og 15:00, så vær der gerne senest kl. 13:45

I vil blive sat på dommerhold med en coach, som skriver jeres score ind. Fordelingen kan ses nedenfor, og vi skal nok hjælpe jer sammen på dagen.

I skal vurdere de unge på 3 bedømmelseskriterier, hvor I skal give dem en score på 1-10. Et eksempel på scorecarded kan ses HER. Vi har udprintede scorecards klar til jer, når I kommer Kriterierne er:

  • Innovationshøjde
  • Realiserbarhed
  • Præsentationen

VI glæder os til at se jer.

*Opdateres løbende

Den 29. august

 

Dommergruppe (nr.) Dommernavne Fra virksomheden Tildelt case
 Søren Marinus Sørensen  Business Factory
 Jakob Søndergaard  Uddannelsesby Herning
 KK Wind Solutions  KK Wind Solutions
 kaastrup|andersen  kaastrup|andersen
 Susanne Sørensen  Fonden for Entreprenørskab

Den 30. august

Dommergruppe (nr.) Dommernavne Fra virksomheden Tildelt case
 Søren Marinus Sørensen  Business Factory
 Jakob Søndergaard  Uddannelsesby Herning
 HEART Museum  HEART
 IBM  IBM
 Bjarne Carlsen  Zacco

Cases

kaastrup│andersen d. 29/8

Virksomhedsbeskrivelse

kaastrup|andersen er konsulenthus med kontorer i Silkeborg og København, som består af 60+ projektledere med teknisk erfaring primært indenfor Research & Development (R&D), IT og Produktion. Vi arbejder oftest eksternt ude ved kunden, hvor vi leverer forretningskritiske løsninger, der sætter kunden i stand til at opnå markante fordele i en teknologisk og digitaliseret verden. Løsningerne bliver tilpasset den enkelte kunde, hvor vi derfor både leverer ledelse, projektledelse, programmering, rådgivning, coaching og lignende.

Konstant kompetenceudvikling

kaastrup|andersen er en virksomhed i stor vækst. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden er skarpe på vores kompetencer og tilpasser dem for at være foran markedet og sikrer høj relevans. Vi investerer meget i løbende kompetenceudvikling, og det er derfor en stor opgave at holde styr på medarbejdernes forskellige kompetencer, behov og niveauer. Vi arbejder altid sammen om et projekt/opgave og har derfor brug for hurtigt at få et overblik over hvem der besidder hvilke kompetencer eller har ledig tid til at supportere.

Vi har i dag ikke en platform med de nødvendige funktioner og visuelle overblik over vores kompetencer. Dette har vi dog stort behov for, da vi som konsulenter ofte sidder ude hos forskellige kunder på forskellige projekter, og det derfor kan være svært at vide hvem der kan hvad, og har tid til at hjælpe. Samtidigt er det nødvendigt når en kunde forespørger på assistance fra os, at vi kan sammensætte det bedste team til kundens udfordring.
Overblik over allokeringen er der et system til – altså hvilke medarbejdere der arbejder på hvilket projekter og hvor meget.

Vi har derfor brug for jeres inputs til, hvordan vi får skabt det nødvendige kompetenceoverblik. Vores 3 største behov er følgende:

* Behov 1: At vores medarbejdere hurtigt kan få et overblik over kollegaernes kompetencer

* Behov 2: At lederen hurtigt kan danne sig et overblik over hvilke medarbejdere, der har hvilke kompetencer

* Behov 3: Kompetenceoverblikket skal være simpelt, ikke for dyrt at oprette/implementere og struktureret, og samtidigt let kunne opdateres og bruges af alle.

 

Hovedspørgsmål:

 

Hvordan kan vi internt i kaastrup|andersen få skabt det nødvendige overblik over de kompetencer vores konsulenter besidder?
  • Hvilket medie/værktøj vil være godt at anvende?
  • Hvilke funktioner vil I foreslå at mediet/værktøjet skal indeholde for at opfylde de nævnte behov?
  • Hvilke innovative input kan I foreslå, som gør at man som konsulent kan anerkende sine kollegaers kompetencer og styrker?
Case endnu ukendt d. 29/8

 

IBM d. 30/8

IBM – Naturkatastrofer og humanitære kriser

Kom op med idéer til nye applikationer, der kan hjælpe borgere og samfund til bedre at forberede sig på naturkatastrofer eller støtte befolkningsgrupper i humanitære kriser:

* Eksempelvis, kan I komme med forslag til en app, der på baggrund af vejrdata og information fra forsyningskæden, kan alamere apotekere om at øge forsyningerne af medicin, flaskevand og andre relevante varer udfra forudsigelser om vejr-relaterede forstyrrelser.

* Eller en app, der kan forudsige, hvor og hvornår en katastrofe vil være værst med henblik på at forberede nødhjælpsarbejdere inden katastroften rammer og vide, hvor meget beredskab, der er behov for.

* Det kan også være noget helt andet, hvor I undersøger og beskriver, hvordan teknologi kan hjælpe til med at tackle nogle af de udfordringer, der er en realitet for de mest sårbare befolkningsgrupper og de mennesker, der er i farezonen for at få misbrugt deres menneskerettigheder i forbindelse med humanitære kriser.

Løsningen kan være en prototype eller detaljeret beskrivelse af den applikation, I ønsker at udvikle. I skal tænke IT-teknologi og data ind i løsningen. Information om problemstillingen kan findes på: https://callforcode.org/

 

Case endnu ukendt d. 30/8