Kære dommere til Innovation Days

Her er den essetielle information til jer, så tag lige et par minutters tid til at læse det…

Jeres dommerjob foregår på Aarhus universitet (Adresse: Birk Centerpark 15), hvor der vil stå én og tage imod jer ved hovedindgangen. I skal bedømme de unge mellem 14:00 og 15:00, så vær der gerne senest kl. 13:45

I vil blive sat i dommerhold af 2-3 personer og fordelingen kan ses nedenfor, og vi skal nok hjælpe jer sammen på dagen.

I skal vurdere de unge på 3 bedømmelseskriterier, hvor I skal give dem en score på 1-10. Et eksempel på scorecarded kan ses HER. Vi har udprintede scorecards klar til jer, når I kommer Kriterierne er:

  • Innovationshøjde
  • Realiserbarhed
  • Præsentationen

VI glæder os til at se jer.

*Opdateres løbende

Den 23. august

 

 

Dommergruppe (nr.) Dommernavne Fra virksomheden Tildelt case
 Gulle J. Rasmussen  Innovatorium A/S  KK Wind Solution
 Susanne Sørensen  Fonden for Entreprenørskab  Brand New Records
 Helle Liltrop  LEGO  KK Wind Solution
 Maiken Andreasen  Lagersalg.com  Brand New Records
 Lasse Skov + kollega  KK Wind Solution  KK Wind Solution
 Claus Holm  Brand New Records  Brand New Records

Den 24. august

Dommergruppe (nr.) Dommernavne Fra virksomheden Tildelt case
 Gulle J. Rasmussen Innovatorium A/S  Udannelsesby Herning
 Ole Overgård Innovatorium A/S  APPlab
 Jeanette Ejsing Innohow  APPlab
 Maiken Andreasen Lagersalg  Udannelsesby Herning
 Mette Klarskov Hebel Uddannelsesby Herning  Udannelsesby Herning
 Christian Bjerrum  APPlab  APPlab

Cases

KK Wind Solutions d. 23/8

KK Wind Solutions er en førende leverandør af elektriske systemer til vind industrien.

Siden virksomhedens grundlæggere udviklede styresystemet til en af verdens første moderne vindmøller i 1978, har KK Wind Solutions oparbejdet en højt specialiseret ekspertise inden for elektroniske systemer i møller – både software- og hardwareudvikling, produktion og service. KK Wind Solutions har leveret løsninger til mere end 20.000 møller globalt, herunder 65 % af verdens installerede offshore vindkapacitet.

 

Mere vedvarende energi

Fremskridt inden for alle områder af bæredygtig energi er ikke tilstrækkelig i forhold til hvad der er nødvendigt for at opnå energiadgang for alle, og for at opfylde målene for vedvarende energi og energieffektivitet.
Betydende forbedringer vil kræve højere finansieringsniveau og skærpede politiske forpligtelser, samt landenes vilje til at omfavne nye teknologier i langt større omfang.

  • I 2014 havde 85,3 procent af verdens befolkning adgang til elektricitet, en stigning på kun 0,3 procentpoint siden 2012. Det betyder, at 1,06 mia. mennesker, overvejende fra landdistrikterne, stadig lever uden elektricitet. Halvdelen af ​​disse mennesker bor i Afrika syd for Sahara.
  • Andelen af ​​vedvarende energi voksede beskedent fra 2012 til 2014, fra 17,9 procent til 18,3 procent. Størstedelen af ​​stigningen var fra vedvarende elektricitet fra vand, solenergi og vindkraft. Sol- og vindkraft udgør stadig en relativt lille andel af energiforbruget på trods af deres hurtige vækst de seneste år. Udfordringen er at øge andelen af ​​vedvarende energi i varme- og transportsektoren, som tegner sig for 80 procent af det globale energiforbrug.
  • Fra 2012 til 2014 havde tre fjerdedele af verdens 20 største energiforbrugende lande reduceret deres energiintensitet – forholdet mellem anvendt energi pr. person af BNP. Reduktionen var primært drevet af større effektivitet inden for industri og transport.

Disse fremskridt er dog stadig ikke tilstrækkelige til at opfylde målet om at fordoble den globale forbedringsrate for energieffektiviteten. Selvom vi i dag lever i et samfund hvor mange endnu ikke har adgang til elektricitet, så er det dog for størstedelen af os noget som er en helt naturlig del af vores hverdag.

 

CASE

  • Kom op med ideer på hvordan i bruger energi i dag, og hvordan den er tilgængelig nærmest alle steder i færdes.
  • Find eksempler fra jeres hverdag, hvor i tager det for givet at have adgang til energi.
  • Hvordan bringer i disse muligheder ud til resten af verdenen.

Kombiner jeres ideer og den bedste løsning til at bringe energi ud til resten af verdenen der i dag ikke allerede har energi.

Case endnu ukendt (23/8)

Problembaggrund:

Casen:

 

Case APPlab d 24/8

Case:

Vi kender alle samkørsels tjenester som GoMore osv. Ved Hospitalsenheden Vest har vi 5 hospitaler i vores del i regionen (gl. Ringkøbing Amt), det betyder også at vi har en del kørsel mellem hospitalerne. Problemet består i at personalet på f.eks. Regionshospitalet Holstebro ikke ved hvem der fra andre afdelinger som også skal til Regionshospitalet Herning den samme dag. og derfor tager de hver deres bil og kører fra Holstebro til Herning, hermed udbetaler vi kørselsgodtgørelse til dem begge to (ca. 250. kr.) Vi bruger årlige 3,5 millioner på kørselsudgifter, og vi vil gerne finde en smart måde hvorpå vi kan blive bedre til at køre sammen til møder osv. Hvordan kan vi få folk til at køre sammen ?

 

Case Uddannelsesby Herning d. 24/8

Problembaggrund: 

Herning er i dag en vigtig uddannelsesby i Region Midtjylland. Vi har et bredt udbud af uddannelser og ca. 9000 studerende, heraf omkring 4000 på videregående uddannelser.

Case: 

Hvordan kan Herning blive en endnu bedre uddannelsesby, og hvordan får vi endnu flere til at vælge at studere i Herning i fremtiden?