Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/ideality.dk/innodagene/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Kære dommere til Innovation Days

Her er den essetielle information til jer, så tag lige et par minutters tid til at læse det…

Jeres dommerjob foregår på Aarhus universitet (Adresse: Birk Centerpark 15), hvor der vil stå én og tage imod jer ved hovedindgangen. I skal bedømme de unge mellem 14:00 og 15:00, så vær der gerne senest kl. 13:45

I vil blive sat på dommerhold med en coach, som skriver jeres score ind. Fordelingen kan ses nedenfor, og vi skal nok hjælpe jer sammen på dagen.

I skal vurdere de unge på 3 bedømmelseskriterier, hvor I skal give dem en score på 1-10. Vi har udprintede scorecards klar til jer, når I kommer Kriterierne er:

 • Innovationshøjde
 • Realiserbarhed
 • Præsentationen

VI glæder os til at se jer.

*Opdateres løbende

Den 29. august

Dommergruppe (nr.) Dommernavne Fra virksomheden Tildelt case
 24-30  Søren Marinus Sørensen  Business Factory  KK Wind Solutions
 1-7  Jakob Søndergaard  Uddannelsesby Herning  kaastrup|andersen
 31-38  Jacob Hjortkjær Jespersen  KK Wind Solutions  KK Wind Solutions
 8-15  Marianne Søndergaard & Torben Godskesen  kaastrup|andersen  kaastrup|andersen
 39-46  Jesper Sørensen  Erhvervsrådet  KK Wind Solutions
 16-23  Anja Voller  Erhvervsrådet  kaastrup|andersen

Den 30. august

Dommergruppe (nr.) Dommernavne Fra virksomheden Tildelt case
 27-34  Jeppe Midfjord  IBM  IBM
 1-8  Jakob Søndergaard  Uddannelsesby Herning  JELD-WEN
 35-43  Jacob Vogelius  IBM  IBM
 9-17  Tenna Knak & Daniel Durr  JELD-WEN Northern Europe  JELD-WEN
 44-52  Bjarne Carlsen  Zacco  IBM
 18-26  Jesper Sørensen  Erhvervsrådet  JELD-WEN
 53-61  Anja Voller  Erhvervsrådet  IBM

Cases

kaastrup│andersen d. 29/8

Virksomhedsbeskrivelse

kaastrup|andersen er konsulenthus med kontorer i Silkeborg og København, som består af 60+ projektledere med teknisk erfaring primært indenfor Research & Development (R&D), IT og Produktion. Vi arbejder oftest eksternt ude ved kunden, hvor vi leverer forretningskritiske løsninger, der sætter kunden i stand til at opnå markante fordele i en teknologisk og digitaliseret verden. Løsningerne bliver tilpasset den enkelte kunde, hvor vi derfor både leverer ledelse, projektledelse, programmering, rådgivning, coaching og lignende.

Konstant kompetenceudvikling

kaastrup|andersen er en virksomhed i stor vækst. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden er skarpe på vores kompetencer og tilpasser dem for at være foran markedet og sikrer høj relevans. Vi investerer meget i løbende kompetenceudvikling, og det er derfor en stor opgave at holde styr på medarbejdernes forskellige kompetencer, behov og niveauer. Vi arbejder altid sammen om et projekt/opgave og har derfor brug for hurtigt at få et overblik over hvem der besidder hvilke kompetencer eller har ledig tid til at supportere.

Vi har i dag ikke en platform med de nødvendige funktioner og visuelle overblik over vores kompetencer. Dette har vi dog stort behov for, da vi som konsulenter ofte sidder ude hos forskellige kunder på forskellige projekter, og det derfor kan være svært at vide hvem der kan hvad, og har tid til at hjælpe. Samtidigt er det nødvendigt når en kunde forespørger på assistance fra os, at vi kan sammensætte det bedste team til kundens udfordring.
Overblik over allokeringen er der et system til – altså hvilke medarbejdere der arbejder på hvilket projekter og hvor meget.

Vi har derfor brug for jeres inputs til, hvordan vi får skabt det nødvendige kompetenceoverblik. Vores 3 største behov er følgende:

* Behov 1: At vores medarbejdere hurtigt kan få et overblik over kollegaernes kompetencer

* Behov 2: At lederen hurtigt kan danne sig et overblik over hvilke medarbejdere, der har hvilke kompetencer

* Behov 3: Kompetenceoverblikket skal være simpelt, ikke for dyrt at oprette/implementere og struktureret, og samtidigt let kunne opdateres og bruges af alle.

Hovedspørgsmål:

Hvordan kan vi internt i kaastrup|andersen få skabt det nødvendige overblik over de kompetencer vores konsulenter besidder?
 • Hvilket medie/værktøj vil være godt at anvende?
 • Hvilke funktioner vil I foreslå at mediet/værktøjet skal indeholde for at opfylde de nævnte behov?
 • Hvilke innovative input kan I foreslå, som gør at man som konsulent kan anerkende sine kollegaers kompetencer og styrker?
KK Wind Solutions d. 29/8

Case virksomhed

KK Wind Solutions er en førende leverandør af elektriske systemer til vind industrien.

Siden virksomhedens grundlæggere udviklede styresystemet til en af verdens første moderne vindmøller i 1978, har KK Wind Solutions oparbejdet en højt specialiseret ekspertise inden for elektroniske systemer i møller – både software- og hardwareudvikling, produktion og service. KK Wind Solutions har leveret løsninger til mere end 20.000 møller globalt, herunder 65 % af verdens installerede offshore vindkapacitet.

 

Innovation Community

I KK Wind Solutions har et ønske om at skabe et stærkt innovationsmiljø, for at give vores medarbejdere de optimale forudsætninger for at kunne arbejde kreativt og fokuseret med både udvikling og produktion.

Et af de initiativer vi tror på kan forbedre innovationsmiljøet er at samarbejde med studerende fra universiteterne, som kan indgå i enten praktik eller projektsamarbejde. Samarbejdet med de studerende strækker sig typisk over 5 måneder, hvor de i denne periode arbejder på et akademisk relevant projekt, som samtidig er aktuelt for KK Wind Solutions.

Vi synes det giver god energi at have studerende på arbejdspladsen og vi oplever at det giver værdi for begge parter. Desuden er det en god metode til at finde fremtidens medarbejdere. I efteråret 2018 har vi lavet aftale med i alt 11 studerende som kommer fra forskellige ingeniørstudier og handelsstudier. Iblandt de 11 er der i alt 7 internationale studerende.

Vi ønsker at etablere et ”innovation community” hvor de studerende kan mødes og arbejde med aktuelle projektopgaver vedr. digitalisering og automatisering. Ideen er at de studerende skal komme op med innovative løsningsforslag på forskellige relevante projekter. I dette ”innovation community” vil der også være medarbejdere fra KK Wind Solutions, samt medarbejdere fra de forskellige universiteter som de studerende repræsenterer. Udover at afvikle 2 innovationsarrangementer over 5-10 dage, håber vi også at dette ”innovation community” kan gøre det endnu mere attraktivt at være studerende i KK Wind Solutions.

 

 CASE

 • Hvordan skaber vi et attraktivt student community (bevægelse) som de unge studerende har lyst til at være en del af?
 • Hvad driver de unge studerendes nysgerrighed og lyst til at engagere sig?
 • Hvordan gør vi det sjovt og legende at være en del af dette student innovation community?
 • Hvordan inddrager vi bedst kunder, universiteter og evt. øvrige eksterne?
 • Hvordan styrker vi innovationskraften i dette community?
 • Hvordan skaber vi de bedste arbejdsbetingelser for vores innovationsarrangementer?
 • Hvordan skal slutprodukterne/resultaterne præsenteres?
 • Hvordan sikrer vi at slutprodukterne/resultaterne skaber værdi for KK Wind Solutions?

 

IBM d. 30/8

IBM – Naturkatastrofer og humanitære kriser

Kom op med idéer til nye applikationer, der kan hjælpe borgere og samfund til bedre at forberede sig på naturkatastrofer eller støtte befolkningsgrupper i humanitære kriser:

* Eksempelvis, kan I komme med forslag til en app, der på baggrund af vejrdata og information fra forsyningskæden, kan alamere apotekere om at øge forsyningerne af medicin, flaskevand og andre relevante varer udfra forudsigelser om vejr-relaterede forstyrrelser.

* Eller en app, der kan forudsige, hvor og hvornår en katastrofe vil være værst med henblik på at forberede nødhjælpsarbejdere inden katastroften rammer og vide, hvor meget beredskab, der er behov for.

* Det kan også være noget helt andet, hvor I undersøger og beskriver, hvordan teknologi kan hjælpe til med at tackle nogle af de udfordringer, der er en realitet for de mest sårbare befolkningsgrupper og de mennesker, der er i farezonen for at få misbrugt deres menneskerettigheder i forbindelse med humanitære kriser.

Løsningen kan være en prototype eller detaljeret beskrivelse af den applikation, I ønsker at udvikle. I skal tænke IT-teknologi og data ind i løsningen. Information om problemstillingen kan findes på: https://callforcode.org/

JELD-WEN d. 30/8

Case beskrivelse, JELD-WEN

About us

JELD-WEN er en af verdens største producenter af døre og vinduer. Vi er etableret i 25 lande på verdensplan og har produktionsfaciliteter primært i Nord Amerika, Australien og Europa. Vi tilbyder et bredt produktsortiment, som har vundet anerkendelse for både innovation, design og holdbarhed – produkter som til alle tider skaber værdi for arkitekter, håndværkere og boligejere. Hos JELD-WEN arbejder vi med at bringe skønhed og sikkerhed til de steder, der berører vores liv.
I JELD-WEN Europa arbejder mere end 20.000 dedikerede medarbejdere med at sikre, at vi hver dag holder vores løfter. Vores produkter markedsføres under følgende brands: Swedoor, JELD-WEN door solutions og Dooria.

Website: http://www.swedoor.dk

Case context

I forhold til både vores forretningsmodel og de produkter og services vi leverer til markedet, har vi fokus på, hvordan samfundet ændrer sig, og hvordan brugen og interaktionen med døre ændrer sig i fremtiden.

Vi har identificeret følgende megatrends, der har / vil få indflydelse på, hvordan vi i fremtiden skal sælge døre, og som har indflydelse på vores fremtidige produktprogram:

1. Urbanization – flere personer bosætter sig i byerne på mindre arealer, dette betyder at behovet for multifunktionelle løsninger samt kravene til sikkerhed øges. Samtidig ser vi en trend imod at åbne rummene op uden behov for døre.
2. Sustainable living – øget fokus på miljøet og på miljørigtige produkter øges år for år og sætter krav til miljørigtige produktløsninger ligesom vi ser trends imod at bringe naturen ind i boligen.
3. Horizontal & Vertical integration – grænserne for hvem der sælger hvad udvisket og døre vil ikke længere udelukkende findes i bestemte butikker. Døre vil ligeledes kunne findes i hypermarkets som Bilka (Bilka.dk samt Wupti.com sælger allerede nu døre) og evt. også i andre butikker som møbelkæder etc. Øget tilgængelighed øger målgruppen og vores potentielle ’reach’, men det øger også presset på vores nuværende salgskanaler – primært byggemarkeder.
4. Digitalization – digitalt fokus finder i større og større grad indpas, og behovet for smarte digitale løsninger til døre øges i samme forbindelse. Dørene kan dermed blive et vigtigt element i det digitale hjem og skal tale sammen med andre produkter.
5. Women – kvinder træffer i højere grad beslutninger i hjemmet omkring indkøb. Vi har fokus på at ændre opfattelsen af døre som et designelement frem for et byggematerial for på denne vis at ramme kvinder bedre.
6. Demographic changes – en større andel af ældre i samfundet øger behovet for produktløsninger, der tilgodeser sundhedssektoren (løsninger til hospitaler, plejecentre mv.)

Case – opgaveformulering

Hovedspørgsmål:

>> Hvordan forener JELD-WEN de identificerede megatrends med kerneforretningen så vi fortsat kan skabe værdi for slutbrugeren i fremtiden? <<

Underspørgsmål:

1. Hvorledes interagerer I med døre, og hvad er jeres holdning til døre generelt?
2. Hvilke(n) megatrend(s) har I jeres øjne størst ”impact” på JELD-WEN. Begrund venligst jeres svar. (I er velkommen til at tilføje en megatrend, hvis det anses som nødvendigt)
3. Udvælg jeres favorit mega trend og identificer et forslag til et nyt produkt eller service som relaterer sig til indvendige døre eller yderdøre.

I må gerne tænke i konkrete produktløsninger, der kan opfylde fremtidens behov og skabe værdi for både slutbrugeren og JELD-WEN – dette kan tage udgangspunkt i produktløsninger, der henvender sig til den private forbruger, eller i produkter til den offentlige sektor (hospitalsløsninger, mv.) Ligeledes har I også mulighed for at komme med nogle generelle strategiske løsningsforslag i forhold til, hvordan vi fremadrettet skaber værdi for slutbrugeren.

Mål for løsningen

I besvarelsen lægger vi vægt på kreativitet og opfindsomhed, hvor besvarelsen samtidig bør afspejle en forretningsmæssig forståelse, der gør løsningsforslagene relevante og brugbare for JELD-WEN.