Case virksomhed

Står dig og din virksomheden overfor en problemstilling og mangler kreative input til problemløsning? Så er Innovation Days 2018 muligheden for at få ca 200-300 gymnasieelever til at brainstorme for jer.

Arrangementet foregår over to dage, d. 29. og 30. august, fra klokken 8.00-16.00 og giver din virksomhed ideer til problemløsning – både i forhold til casen, men også i fremtiden.

Hvad indebærer det at være case-virksomhed?

At være case-virksomheden kræver følgende:

 • Virksomheden afsætter én dag til arrangementet
 • Repræsentanter fra virksomheden møder op på dagen (ca. 1-5 personer)
 • Virksomheden udarbejder en case
 • Virksomheden forbereder en 5 minutters præsentation af caseproblemstillingen.

Hvad får virksomheden ud af det?

Som case-virksomhed får du mulighed for at:

 • Få ca. 200 gymnasieelever til at konceptudvikle og idegenerere for jer
 • Få alt udarbejdet materiale med hjem
 • Få mulighed for brobygning mellem universitetet iht. fremtidige cases
 • Få eksponering på Aarhus Universitet samt iværksættermiljøer

Hvilke krav er der forbundet til casen?

Der stilles følgende krav til casen:

 • Virksomheden formulerer en konkret caseproblemstilling
 • Casen skal være simpel i sin formulering
 • De studerende skal kunne løse problemstilling inden for de afsatte timer
 • Casen skal kunne løses af eleverne med begrænset teknisk viden

Programmet lyder som følger:

09.00-9.10               Velkomst og introduktion

09.10-9.25               Præsentation af case

09.25-9.45               Oplæg

09.45-10.00             Inddeling i grupper

10.00-11.55             Gruppearbejde

11.55-12.15             Frokost

12.15-14.00             Gruppearbejde

14.00-15.00             Præsentation af dagens arbejde for dommerpanelet

15.00-15.25             Underholdning

15.25-15.45             Præmieoverrækkelse

15.45-16.00             Afrunding

*mindre rettelser kan forekomme.

Med venlig hilsen

         

    Eske Hemmingsen                                    Sissel Nohr Welcher                                      Lars Zinck Bach