Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/ideality.dk/innodagene/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Case virksomhed

Står dig og din virksomheden overfor en problemstilling og mangler kreative input til problemløsning? Så er Innovation Days 2018 muligheden for at få ca 200-300 gymnasieelever til at brainstorme for jer.

Arrangementet foregår over to dage, d. 29. og 30. august, fra klokken 8.00-16.00 og giver din virksomhed ideer til problemløsning – både i forhold til casen, men også i fremtiden.

Hvad indebærer det at være case-virksomhed?

At være case-virksomheden kræver følgende:

 • Virksomheden afsætter én dag til arrangementet
 • Repræsentanter fra virksomheden møder op på dagen (ca. 1-5 personer)
 • Virksomheden udarbejder en case
 • Virksomheden forbereder en 5 minutters præsentation af caseproblemstillingen.

Hvad får virksomheden ud af det?

Som case-virksomhed får du mulighed for at:

 • Få ca. 200 gymnasieelever til at konceptudvikle og idegenerere for jer
 • Få alt udarbejdet materiale med hjem
 • Få mulighed for brobygning mellem universitetet iht. fremtidige cases
 • Få eksponering på Aarhus Universitet samt iværksættermiljøer

Hvilke krav er der forbundet til casen?

Der stilles følgende krav til casen:

 • Virksomheden formulerer en konkret caseproblemstilling
 • Casen skal være simpel i sin formulering
 • De studerende skal kunne løse problemstilling inden for de afsatte timer
 • Casen skal kunne løses af eleverne med begrænset teknisk viden

Programmet lyder som følger:

09.00-9.10               Velkomst og introduktion

09.10-9.25               Præsentation af case

09.25-9.45               Oplæg

09.45-10.00             Inddeling i grupper

10.00-11.55             Gruppearbejde

11.55-12.15             Frokost

12.15-14.00             Gruppearbejde

14.00-15.00             Præsentation af dagens arbejde for dommerpanelet

15.00-15.25             Underholdning

15.25-15.45             Præmieoverrækkelse

15.45-16.00             Afrunding

*mindre rettelser kan forekomme.

Med venlig hilsen

         

    Eske Hemmingsen                                    Sissel Nohr Welcher                                      Lars Zinck Bach